Habitat Derneği

Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kuruldu. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına bir çok proje ve program geliştirmiştir.

Kuruluşundan bu yana bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaktadır.

Tüm toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite artırıcı projeler uygulayan Habitat; yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarına da katkı koymaktadır. Habitat Derneği, yaptığı tüm çalışmalar ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da desteklemektedir.

Ayrıca Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır. Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, kent konseyi, gençlik, kadın, engelli ve çocuk meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Bununla birlikte Gençlik Kültür Evleri ile TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına da destek vermiştir.

www.habitatdernegi.org

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), kamu kurumu niteliğinde, öz düzenleyici bir meslek kuruluşu olarak 2001 yılında kurulmuştur. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları Birlik üyesidir. Mart 2019 itibarıyla, 76 aracı kurum, 44 banka, 7 girişim sermayesi ortaklığı, 33 gayrimenkul yatırım ortaklığı, 9 menkul kıymet yatırım ortaklığı ve 54 portföy yönetim şirketi olmak üzere toplam 223 üyesi bulunmaktadır.

Birliğin misyonu, çalışanları en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etki değerlere bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan ve saygınlığına önem veren bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak; sermaye piyasasını geliştirmek ve bu yolla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla Birlik, ülkemizde sermaye piyasamızın gelişmesi ve derinleşmesine yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmaların bir parçası olarak, toplumda sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık oluşturmak ve yatırımcıların bu alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla projeler düzenlenmektedir.

Ayrıca, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacı için çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

www.tspb.org.tr