Habitat Derneği olarak; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Blockchain Okulu projesini 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile hayata geçirdiğimizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

İstanbul Blockchain Okulu Projesi, Geleceğin dönüştürücü teknolojilerinden biri olarak görülen Blockchain temelli teknoloji ve bilişim kaynaklarının güçlendirilmesi, bu yeni teknoloji altyapısının hızlı adaptasyonuna yardımcı olacak; başta teknoloji ve finans sektörleri olmak üzere endüstride yeniden yapılanma sürecini hızlandırarak, kentteki genç potansiyelinin teknoloji üretimi ve yazılım ihracatı için değerlendirilmesini destekleyecektir.

Türkiye’nin bu küresel dijital dönüşüm sürecinde etkin rol alabilmesi Blockchain ve ilgili teknolojilerde halen dünya genelinde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne dayalıdır. Türkiye’nin veri çağına ayak uydurabilmesi ve teknoloji ihracatını artırmasını desteklemek için hayata geçirdiğimiz İstanbul Blockchain Okulu Projesi ile İstanbul’da bilişim sektörünün ve katma değeri yüksek Blockchain temelli teknoloji pazarının büyümesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.