Hackathon &

Hızlandırma Programı

İstanbul Blockchain Okulu projesi kapsamında programa katılan öğrenciler başta olmak üzere herkese açık olan Blockchain Hızlandırma Programı içinde 2 adet Sprint etkinliği gerçekleştirilmiştir. Buradan ve direkt başvurular arasından seçilen katılımcılarla 6 haftalık Hızlandırma Programı süreci devam ettirilmiş ve program Demo Günü etkinliği ile sona ermiştir. Program İstanbul’da bilişim sektörünün ve katma değeri yüksek Blockchain temelli teknoloji pazarının büyümesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul Blockchain Okulu, Habitat ve Viveka’nın beraber gerçekleştirdikleri açık çağrılar sonucunda Sprint ve Hızlandırma Programına 138 katılımcı başvurmuştur.

Pandemi döneminde gerçekleştirilen bu süreç kapsamında tüm etkinlikler online olarak sürdürülmüştür. Sprint programları katılımcıların fikirlerinin olgunluk seviyelerine göre izlenecek adımların farklı olması sebebiyle Sprint 101 ve Sprint 201 olarak ikiye ayrılmıştır. Sprint, takımların yetkinlikleri kapsamında belli bir sorun alanına yönelik çözüm üretme pratiklerini kapsayan 2 günlük etkinliktir.

Takımlar ileride bir iş birliği potansiyelini güçlendirmek adına program paydaş kurumlarının içeride yaşadıkları problemler kapsamında sundukları odak alanlar çerçevesinde blockchain çözümleri geliştirmişlerdir. Gelen başvurular içinden Sprint 101 programı için 18 takım, Sprint 201 için 12 takım seçilmiştir. Sonunda devam etmeyen takımlar olsa da 2 Sprint için programın tamamına 13 takım katılmıştır.

13 takımda toplam 45 kişi katılım göstermiştir. Sprintler sonunda yapılan jüri sunumu ve Hızlandırma Programı’na direkt gelen başvurular arasından seçilen 8 takım ile Hızlandırma Programı başlamıştır.

Hızlandırma Programı kapsamında, seçilen takımlarla 6 hafta boyunca farklı konu başlıklarında eğitimler ve takımların ticarileşme süreçlerini hızlandırabilmek adına birebir mentorluklar gerçekleştirilmiştir Bu sürecin sonunda program partnerlerinden oluşan değerlendirme kurulu karşısında Demo Günü sunumları gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimler

Programın pandemi döneminde gerçekleşmesi sebebiyle normalde fiziksel bir sınıf ortamında yapılması planlanan 6 günlük eğitim online olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin genel amacı belirtildiği gibi, fikir aşamasından, prototip aşamasına farklı seviyelerde yer alan takımların sürdürülebilir iş planları oluşturarak ticarileşme süreçlerini hızlandırmaktır.Blockchain Hızlandırma Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitim başlıkları aşağıda görülebilir. Programa davet edilen 8 takımdan 7’si tüm eğitimlere en az 1 takım üyesi ile katılım göstermişlerdir. Eğitim seansları kaydedilmiş, sonrasında takımların faydalanabilmesi adına katılımcılarla paylaşılmıştır.

Pazara Giriş Stratejisi

Ürünlerini pazara sürme aşamasında olan girişimlere, pazar giriş aşamalarının anlatıldığı eğitimdir. Bu kapsamda özellikle müşteri ve pazar doğrulama ve rekabet stratejisi konularına odaklanılmıştır. Pazara hazırlık, uygulama ve büyüme dönemlerinin ayrı ayrı incelendiği eğitimde, müşteri kesitleri belirleme, lead oluşturma ve sonrasında takip süreçleri detaylı bir şekilde işlenmiştir.

Ağ Geliştirme ve Sanal Ekonomiler

Katılımcılarla sanal ekonomilerin kompleks yapısı, bu ekonomilerdeki aktörler ve bu ekonomilerde nasıl ağ geliştirilebileceğine yönelik gerçekleştirilen bu eğitim 2 gün sürmüştür. Eğitimde sanal ekonomilerde değer ve güven mekanizması, ihtiyaçlar üzerinde durulmuştur.

Finansal Projeksiyon

Bu eğitimin amacı katılımcıları bir işletmenin büyümesi için temel parametrelerle aşina hale getirmek ve kısa ve uzun vadeli finansal planlama yapabilmelerini sağlamaktır. Katılımcıların finansal metriklerin neler olması gerektiği hakkında bilgilendirildiği eğitimde göz önünde bulundurulması gereken farklı bütçe kalemleri işlenmiş, katılımcılarla kaynak olarak kullanabilecekleri bir KPI listesi paylaşılmıştır.

Sunum Eğitimi

Takımların Demo Günü’nde jüri karşısında gerçekleştirecekleri sunum ve genel olarak yatırım süreçlerini kolaylaştırmak adına bir sunum eğitimi gerçekleştirilmiştir. Burada özellikle iyi bir sunumun nasıl olması gerektiği, jüri ve yatırımcıların genellikle göz önünde bulundurduğu kriterler anlatılmış iyi bir sunum akışının nasıl olması gerektiği açıklanmıştır. Bunun yanında mentorluk sürecinde takımların ihtiyacı olduğu gözlemlendiğinden

Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Tasarımsal Düşünce

eğitimi de Blockchain Hızlandırma Programı müfredatına eklenmiştir. Bu eğitim kapsamında katılımcılar var olan ya da geliştirme aşamasında oldukları ürünleri ve hizmetleri için tasarım süreçlerini nasıl daha kullanıcı odaklı yürütebilecekleri konusunda yönlendirilmişlerdir.